Mazouttank verwijderen

U gaat overschakelen op gas? Uw woning verkopen? Of u wilt een oude, versleten mazouttank vakkundig laten verwijderen?

Wanneer mazouttank verwijderen?

Als uw mazouttank niet meer in dienst is, verplicht de wet u deze buiten dienst te stellen, onder meer om lekkages in de toekomst te vermijden. De mazouttank verwijderen is de beste oplossing, maar niet altijd de meest praktische. Ondergrondse tanks verwijderen is vaak lastig, tot soms quasi onmogelijk. Denk maar aan mazouttanks die onder de oprit liggen, onder een deel van het gebouw, enz. In plaats van een dergelijke mazouttank te verwijderen, kan Maxi Cleaning als erkende firma u adviseren om de mazouttank te neutraliseren.

Bovengrondse mazouttanks en tanks in de kelder gaat u meestal wel verwijderen, omdat ook na het neutraliseren van dergelijke mazouttank nog geurhinder kan blijven hangen. En ze neemt plaats in uiteraard.

Wie zijn mazouttank gaat verwijderen of neutraliseren, is verplicht ze eerst te ledigen en te reinigen (Vlarem II). Maxi Cleaning is erkend hiervoor en bezorgt u een geldig attest. Zo bent u helemaal in regel met de VLAREM-normen. 

"Om mijn mazouttank te verwijderen wilde ik echte vakmannen. Goede keuze geweest, ben zeer tevreden over jullie."

Ondergrondse mazouttank uitgraven

We ledigen en reinigen uw oude tank. Vervolgens graven grondwerkers uw tank uit. We voeren deze af naar een erkend verwerker. Desgewenst voeren we nieuwe grond aan om het gat te vullen.

Is er nog restolie in uw ondergrondse mazouttank? We pompen ze op en leveren ze waar u wil.

Maxi Cleaning steekt graag de handen uit de mouwen voor u. Vraag direct een offerte om uw mazouttank te verwijderen, we bezorgen u onze beste voorwaarden voor snel en verzorgd werk.

Bovengrondse mazouttank verwijderen

Uw bovengrondse mazouttank gaan we eerst reinigen, om ze dan te versnijden. Dat versnijden gebeurt veilig: vonkvrij, hittevrij en geurvrij.

De resten voeren we af naar een erkend schrootverwerker. Als het een kleine mazouttank betreft, voeren we ze in één stuk af.

Wat met de inhoud van uw oude mazouttank? Het slib onderaan zuigen we apart op, voor afvoer naar een slibverwerker. De resterende stookolie voeren we ofwel naar uw volgend adres, ofwel naar een professioneel verwerker. 

Een mazouttank verwijderen is geen job voor amateurs. Maxi Cleaning heeft meer dan 30 jaar ervaring, wij maken er een erezaak van om vakkundig, correct en net werk te leveren.

Vraag vandaag nog uw persoonlijke offerte voor het verwijderen van uw bovengrondse mazouttank.