Over Maxicleaning

Maxi Cleaning biedt een ruime waaier van industriële reinigingsdiensten aan. Van particulieren over KMO’s tot multinationals, van huishoudens tot industrie en overheidsinstellingen. Vele klanten rekenen al sinds de prille beginjaren van Maxi Cleaning op onze diensten.

Bij Maxi Cleaning treft u deskundige vaklui, goed uitgerust en met oog voor milieu en veiligheid.

Deskundig personeel

Door de brede waaier van diensten en de flexibiliteit die dat vraagt, is niet iedereen in de wieg gelegd om bij Maxi Cleaning aan de slag te gaan. Onze medewerkers zijn echte vakmannen, die de mouwen opstropen, die een opdracht degelijk en grondig uitvoeren, en die problemen oplossen bij de kiem. Gewapend met ervaring en camera-assistentie.

Onze technici zijn VCA**-opgeleid en scholen zich voortdurend bij. Sommige medewerkers specialiseren zich diepgaand in bepaalde type opdrachten. Hun specialisatie en vakervaring is van onschatbare waarde voor de geleverde kwaliteit waarvoor Maxi Cleaning bij haar klanten bekend staat.

Ze zijn tweetalig en maken er een erezaak van om eender welke opdracht van eender welke klant snel en correct uit te voeren. 

Goed uitgerust

Vraag het aan de vakman: alles begint met een goede uitrusting. Maxi Cleaning investeert voortdurend in de nieuwste technologieën, aangepast aan de specifieke eisen van onze job. We hanteren een strikt vernieuwingsbeleid, zodat een optimale werking een garantie is.

De ene job is de andere niet. Voor elke job, in elke situatie, heeft Maxi Cleaning gepaste vrachtwagens. Van klein-formaat wagens voor ondergrondse parkings tot grote capaciteits combivrachtwagens tot 44 ton.

Alle wagens zijn uitgerust met een hogedrukwaterpomp en een vacuüm zuigunit. Onze camerawagen levert extra ogen met haar diverse hightech inspectiecamera’s. We hebben alle gereedschap en apparatuur om in veiligheid en met respect voor het milieu te werken. Ook de kledij van onze vakmannen voldoet aan de eisen voor persoonlijke bescherming. 

Respect voor het milieu

Afval heeft een impact op het milieu. Maxi Cleaning produceert het afval niet, we halen het wel op. Dat doen we op een verantwoordelijke manier, met oog voor het milieu. Putten ledigen, tanks afbreken, reinigingsresidu afvoeren: als geregistreerd inzamelaar van afvalstoffen werken we volgens een specifiek kwaliteitsbeheerssysteem.

Maxi Cleaning beschikt over diverse vergunningen, erkenningen en registraties:

  • onze exploitatie aan de Lambroekstraat in Zaventem beschikt over een milieuvergunning klasse 1: we slaan tijdelijk alvalstoffen op, groeperen deze, en vervolgens vervoeren we ze in grote volumes verder naar een eindverwerker. Deze werkwijze beperkt de transportkosten en spaart zo het milieu
  • in elk van de 3 gewesten is Maxi Cleaning geregistreerd en/of erkend voor ophalen en transporteren van zowel gevaarlijk als niet gevaarlijk afval.
  • we brengen alle ingezamelde afvalstoffen over naar een erkende, gespecialiseerde afvalverwerker

 

Ook een weloverwogen uitrusting kan het milieu sparen. Onze waterrecycler-reinigingswagen decimeert het waterverbruik. In bepaalde gevallen kunnen we het afvalwater zelf gebruiken voor reinigingsopdrachten. Ook hier: winst voor het milieu.

Aandacht voor veiligheid

Veiligheid voorop in de job. Voor u, en voor onze medewerkers. Maxi Cleaning is VCA**-gecertificeerd. Het volgt alle regels en veiligheidsverplichtingen van de “Veiligheids Checklist voor Aannemers 2”. Dit houdt onder meer in dat we voor elk type werk diverse initiatieven nemen die de veiligheid ten goede komen: jobtrainingen, specifieke beschermingsmaatregelen, adequate persoonsbescherming, noodplannen bij calamiteiten, enz…

Onze vakmannen worden voortdurend bijgeschoold, en alle materiaal en gereedschap wordt in perfecte conditie gehouden, om een veilige werking te garanderen. Maxi Cleaning laat niets aan het toeval over. Veiligheid voorop.