Overschakelen op gas

Wie overschakelen op gas overweegt, moet met een aantal zaken rekening houden. De wetgever legt u een aantal verplichtingen op.
U wil graag overschakelen van mazout naar aardgas. Uw mazoutketel vervangen door een aardgasketel. Ook bij die gasinstallatie verplicht de wetgever u tot een tweejaarlijks onderhoud. En ook hier hoort een verplichte schoonmaakbeurt van de schoorsteen bij.

Wat met mijn oude mazouttank?

De wetgeving is duidelijk: na het overschakelen op gas, is de stookolietank niet meer in gebruik en moet u ze binnen de drie jaar leegpompen, reinigen en waar mogelijk verwijderen. Waar het praktisch niet haalbaar is om ze uit te graven of af te breken, moet u de mazouttank saneren (leegpompen en reinigen) en opvullen.

Lees meer over de Vlarem 2-wetgeving rond mazouttanks. 

Prijs mazouttank verwijderen of neutraliseren

De kosten voor het verwijderen of neutraliseren van mazouttanks hangt af van diverse factoren: bevindt de tank zich bovengronds of ondergronds? Is ze makkelijk bereikbaar of niet? Maxi Cleaning maakt een gratis bestek voor elk geval apart. Zit er nog mazout in en wil u die op een ander adres laten bezorgen? Ook dat zit in onze service.

Tip: steek uw licht eens op bij uw gemeente, sommige gemeenten voorzien premies voor de verwijdering van oude mazouttanks.