Modder ruimen na overstroming

Hemelwater wordt alsmaar meer gebruikt, voor douche, wasmachine, toilet, enz… Een goed idee. Het is wel zaak om regelmatig uw regenwaterput te reinigen.

Modder ruimen na overstroming

Niets vervelender dan water, modder en slib op een plaats waar het niet hoort te zijn. Overstromingen en calamiteiten kunnen zorgen voor wateroverlast in kelders, garages, het hele huis of op de weg.

Het probleem is niet verholpen door het wegpompen van water. Vaak blijft een laag modder achter, die niet op één-twee-drie te ruimen is.

Op openbare plaatsen leidt de smurrie bovendien niet alleen tot gevaarlijke verkeerssituaties: door het zwerfvuil dat erin vastzit en de vermenging met vuil water uit riolen, septische putten en dergelijke houdt ze ook een reëel risico op bacteriële besmetting in.

Maxi Cleaning heeft gespecialiseerde vrachtwagens en materiaal om alle modder snel en doeltreffend te ruimen.

 

We voeren deze ruimingswerken graag voor u uit in de regio’s Halle-Vilvoorde, Brussel, Nijvel, Leuven en Mechelen. Raadpleeg alle gemeenten hier

"Een ramp was het, heel ons gelijkvloers onder water! Maxi Cleaning, bedankt om snel de ergste nood te ledigen!"