Algemene voorschriften

Algemene voorschriften voor gescheiden inzameling bij particulieren.

De afvalinzameling in Vlaanderen wordt gereglementeerd door het “materiaalkringlopen en afvalstoffen decreet” en het “Vlarema”. Het artikel 6.1.1.4 van het Vlarema legt de inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en –makelaars ondermeer op om informatie te verstrekken aan de afvalproducenten over de afvalstoffen die verplicht gescheiden moeten worden ingezameld.

Deze informatiefolder heeft tot doel om de afvalproducent wegwijs te maken in de algemene voorschriften met betrekking tot de gescheiden inzameling van afvalstoffen bij particulieren.

Ten minste de volgende huishoudelijke afvalstoffen moeten gescheiden worden aangeboden en verder afzonderlijk worden gehouden bij de ophaling of inzameling.

Afvalstoffen met terugnameplicht of die vallen onder een collectief plan

 • Afgedankte voertuigen
 • Afvalbanden
 • Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
 • Afgedankte batterijen en accu’s
 • Afgewerkte olie vb. machineolie, hydraulische olie, motorolie, transmissieolie, smeerolie, olie voor isolatie en warmteoverdracht, smeervetten,…
 • Oude en vervallen geneesmiddelen
 • Gebruikte dierlijke en plantaardige vetten en oliën van huishoudelijke oorsprong vb. boter, margarines, frituurolie, slaolie,…
 • Afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen
  Afvallandbouwfolies
 • Gebruikte injectienaalden vb. insulinespuiten, pennaalden,…

 

Deze afvalstoffen moeten ingezameld worden:
via het containerpark van de gemeente of via speciale ophalingen die door de gemeente georganiseerd worden.

 • Via afgifte bij de handelaar waar men de producten heeft aangeschaft of waar men nieuwe gelijkaardige producten koopt
 • Geneesmiddelen kunnen afgegeven worden in een apotheek.

De overige afvalstoffen waarvoor een gescheiden inzameling verplicht is

 • klein gevaarlijk afval (KGA):
  • resten van verven, inkten, lijmen, harsen : vb. verf, lak, vernis, houtbeschermingsmiddelen, carbolineum, black varnish, creoline, lijm, hars, siliconen, kleurstoffen, toner, inkten, drukinkten
  • olie en vet: vb. meubelolie, boenwas, brandstoffen;
  • solventen: vb. ontvetters, droogkuisproducten, vlekkenwater, decapeermiddelen en beitsmiddelen, trichloorethyleen, tetrachloorethyleen, chloroform, petroleumether, ether, wasbenzine, brandspiritus, benzine, aceton, methanol, ethanol, hexaan, tolueen, xyleen, white spirit, lijnolie, terpentijn, terpentine, celluloseverdunners, glycol, antivries, …
  • zuren: vb. zoutzuur, middelen die kalk en cement verwijderen, zwavelzuur, accuzuur, salpeterzuur, chroomzuur, fosforzuur, fixeervloeistoffen en stopbadvloeistoffen;
  • basen: vb. ontvetters, ontstoppers, bijtende soda, natronloog, kaliloog, ammoniak, bijtende
  • schoonmaakmiddelen, beits- en decapeermiddelen, bleekwater (Javel), hypochlorieten, hypochloraten, fotografische ontwikkelaars, activators en additieven;
   schoonmaakmiddelen: vb. zepen, waspoeders, wc-reinigers, glansmiddelen voor de vaatwas, metaalpoets, roestverwijderingsmiddelen, autowax;
  • stoffen of producten met kwik: vb. kwikthermometers en gasontladingslampen;
  • KGA met gemengde samenstelling: vb. restanten met onbekende samenstelling, cosmetica, ongebruikte, afgedankte chemicaliën, pesticiden, brandblusmiddelen fotografisch zilver, vuurwerk en andere ontplofbare stoffen van huishoudelijke en vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong, met uitzondering van munitie, rookdetectoren,…
  • verpakkingen met of zonder restanten van KGA
 • recycleerbaar papier en karton: vb. kranten, tijdschriften, dozen, reclame-drukwerk,…
 • glazen flessen en bokalen
 • grofvuil
 • groenafval
 • textielafval
 • puin
 • asbestcement-houdende afvalstoffen
 • pmd-afval : afval van plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons
 • recycleerbare harde kunststoffen

 

Ten minste de volgende huishoudelijke afvalstoffen moeten gescheiden worden aangeboden en verder afzonderlijk worden gehouden bij de ophaling of inzameling, of, indien aantoonbaar niet mogelijk, naderhand uitgesorteerd worden:

 • houtafval
 • metaalafval

 

Deze afvalstoffen moeten ingezameld worden via het containerpark van de gemeente of via speciale ophalingen die door de gemeente georganiseerd worden.

Opmerking: normaal huishoudelijk afvalwater dat kleine hoeveelheden van deze afvalstoffen bevat, mag vanzelfsprekend geloosd worden in de riolering : vb. afwaswater, spoelwaters, afvalwater van het reinigen van vloeren en andere oppervlakken, toiletafvalwater met normale hoeveelheden wc-reiniger, …

Voor meer informatie mag u steeds contact opnemen met Maxi Cleaning bvba:

 • tel 02/416.80.40
 • E-mail : info@maxicleaning.be

 

De informatie in deze fiche is gebaseerd op de stand van de wetgeving in november 2018.