Ledigen beerput

Water komt omhoog, loopt traag weg, borrelende, slurpende geluiden: tijd om de beerput te ledigen. Een job voor onze vaklui!

Wanneer een beerput ledigen?

Een typische aanwijzing dat u de beerput volgelopen is, is wanneer leidingen beginnen te verstoppen. Het water in het toilet begint trager af te lopen, je hoort een slurpend, klokkend, borrelend geluid. Of het water komt omhoog bij doorspoelen. Het zijn allen typische indicatoren dat we best dringend de beerput ledigen.

Best is niet te wachten tot het zover komt: om de 2 jaar is aanbevolen. 

"Ze doen wat ze zeggen. Klaar. Zo simpel moet het voor mij zijn."

Waarom ?

Een beerput ledigen is nodig omdat een beerput een opslagsysteem is voor afvalwater, feces en ander afval dat afkomstig is van huishoudens of gebouwen waar geen aansluiting is op het openbare rioleringssysteem. Het afval dat zich ophoopt in de beerput kan na verloop van tijd de capaciteit van de put overschrijden, waardoor er problemen kunnen ontstaan.

Bacterieën doen nochtans een groot deel van het opruimwerk. Ze breken organische bestanddelen af. Maar wanneer ze zich uitgebreid gevoed hebben, worden ze zwaar. Ze zakken naar de bodem, waar ze een sliblaag vormen. Die groeit aan met de tijd. Zo raakt uw beerput op een bepaald moment vol. Wanneer een beerput niet regelmatig wordt geleegd, kan het leiden tot verstoppingen, geurhinder, en zelfs het overlopen van afvalwater op het terrein. Bovendien kunnen bacteriën in het afval de waterkwaliteit aantasten en gezondheidsrisico’s veroorzaken.

Om deze problemen te voorkomen en de goede werking van het sanitairsysteem te handhaven, is het essentieel om de beerput regelmatig te laten ledigen door gespecialiseerde reinigingsdiensten. Het ledigen van de beerput betekent dat het opgehoopte afval wordt verwijderd, waardoor de put weer leeg en operationeel wordt voor het opvangen van nieuw afvalwater.

Maxi Cleaning komt uw beerput grondig ledigen en voert deze afvalstoffen naar een rioolafvalverwerkingsinstallatie.

Een septische put is meer voorkomend dan een beerput. Lees hier over het ledigen van een septische put.

We voeren deze ruimingswerken graag voor u uit in de regio’s Halle-Vilvoorde, Brussel, Nijvel, Leuven en Mechelen. Raadpleeg alle gemeenten hier.